Noi informatii obligatorii pe facturi din 2013

Modificarile recente in ceea ce priveste sistemul de aplicare a TVA, genereaza la randul lor modificari privind continutul facturilor. Astfel incepand cu 1 ianuarie 2013 facturile vor trebui sa contina noii informatii obligatorii, reglementate si clarificate privitor la emiterea facturilor sau a facturilor simplificate.

Urmare a acestor modificari facturile vor trebui sa mai contina in plus fata de informatiile obligatorii si in momentul de fata urmatoarele elemente:

• mentiunea «TVA la incasare», in cazul in care exigibilitatea TVA intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii;
• mentiunea «taxare inversa», in cazul in care clientul este persoana obligata la plata TVA;
• mentiunea «autofactura», in cazul in care factura este emisa de beneficiar in numele si in contul furnizorului;
• daca se aplica unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de arta,
• obiecte de colectie si antichitati, una dintre mentiunile «regimul marjei – bunuri second-hand», «regimul marjei – opere de arta» sau «regimul marjei – obiecte de colectie si antichitati», dupa caz.

Tot ca si o noutate este faptul ca incepand cu anul 2013 sumele indicate pe factura se pot exprima in orice moneda cu conditia ca valoarea TVA colectata sa fie exprimata in lei. In situatia in care valoarea taxei colectate este exprimata intr-o alta moneda, aceasta va fi convertita in lei utilizand cursul de schimb prevazut la art. 139, alin. 1, si anume ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau ultimul curs de schimb publicat de Banca Centrala Europeana ori cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, valabil la data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza.